De week

Wie kent niet het: ‘Ken jezelf’. Antonio Damasio plaatst daar tegenover: ‘Voel dat je bent’ en Merleau-Ponty benadrukt: ‘Ervaar je lichaam’. Deze drie zienswijzen worden samengebracht in de trainingsweek: ‘Word die je bent’.

Authentiek zijn

Wij zijn (in wie wij zijn of menen te zijn) onlosmakelijk verbonden met onze ervaringen, belevingen, gevoelens, leefplek, gewoonten, opvattingen, persoonlijke en familiaire geschiedenis, verwachtingen, desillusies, dromen en goede bedoelingen. In dit geheel bevindt zich een persoonskern die meebepaalt hoe wij tot een authentiek en invoelend, een onafhankelijk en meelevend iemand worden – jij dus. Deze persoonskern is tevens een wezenlijk onderdeel van je bestaansgrond.

De persoonskern kan door levensgebeurtenissen en/of omgevingsinvloeden minder actief worden of geworden zijn en zal dan weinig authentieke uitstraling bewerkstelligen. Dan word je slechts ten dele die je bent. Dan voel en gedraag jij je zo, en dan word jij zo gezien en beleefd. Maar dat is een aangeleerde jij, dat is niet jouw authentieke jij. Een ontmoeting (ook: ont-moeting) of hernieuwde kennismaking met jezelf de kan opstap zijn om het ‘word die je bent’ (weer) op te pakken.

De opzet

Dit unieke concept om te werken aan persoonlijke ontwikkeling, thema’s en vraagstukken is opgezet, uitgewerkt en wordt met de deelnemers uitgevoerd vanuit de grondhouding: selfsupporting. Selfsupporting wat betreft programma, dagindeling en maaltijdbereiding. Typerend voor de week is de ‘ontspannen diepgang’. Ontspannen door de ruimte voor speelsheid, plezier, relativeren, samen zijn en lachen. Diepgang door verwerken, confrontatie, zingeving, persoonlijk, verdriet, boosheid en zoeken. Ook is er veel aandacht voor beweging, uitgewerkt in diverse bodyways zoals stevig lichaamswerk en ademwerk.

Tijdens deze week worden met elkaar vegetarische maaltijden bereid, werken we in de binnen- en in de buitenlucht en worden er geen alcoholische dranken geschonken. Je gaat aan de slag in de groep en individueel. En wil je gedurende de week even of voor een tijdje alleen of in de natuur zijn, dan is daar natuurlijk gewoon de ruimte voor.

Reacties zijn gesloten.